АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Адвокатска кантора „Про Асистънс” осигурява възможност за защита срещу незаконосъобразни и нецелесъобразни административни актове посредством обжалване на акта пред горестоящ административен орган или защита срещу незаконосъобразни административни актове чрез обжалване пред съда.

Правото на обжалване на административните актове е обусловено от спазването на прекратителни срокове,  с изтичането на които се погасява и правото на жалба. Единствено административни актове с порок, водещ до нищожност на акта се оспорват без ограничение във времето.

Адвокатска кантора „Про Асистънс” съдейства и за постигане на споразумение, с което може да се замести или обезсили административен акт пред съответния административен орган или съд.

Кантората осигурява и правно обслужване при обжалване на наказателни постановления на различни органи (за нарушения по Закона за митниците, Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за движение по пътищата, Закон за автомобилните превози, нарушения на трудовото и данъчното законодателство и др.)

Comments are closed.

  • Архив