За нас

„Про Асистънс” обединява екип от високо квалифицирани и мотивирани професионалисти – юристи, счетоводители и лингвисти. Главен съдружник е  адвокат Лина Георгиева, която има дългогодишен стаж в областта на търговското, вещното, административното, трудовото право и обществените поръчки.Магистър по специалността „Счетоводство и контрол”. Била е главен  юрисконсулт на търговско дружество „Пътища Пловдив„ АД и е детайлно запозната с всички аспекти на търговското и административно право и с процедурите по провеждане на обществени поръчки. Познава детайлно всички аспекти на процесите по реализация на чужди инвестиционни проекти на територията на Р България. От 2009г. тя е и външен експерт към Агенцията по обществени поръчки и активно участва в обявените процедури в района на област Бургас. Професионалният й опит включва и работата и като главен адвокат в кантора специализирана в областта на трудовото и осигурително право.

Всеки един член от нашия екип има дългогодишен опит в упражняваната от него дейност. Ние сме консултанти на редица български и чуждестранни клиенти- юридически и физически лица, което ни позволява да сме детайлно запознати с българската и чуждестранна бизнес среда, както и с всички аспекти на правната и счетоводни системи.

От 2011г. ” Про асистънс” осъществява процесуалното представителство на търговско дружество “ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД и на „ЕВН България Електроснабдяване” АД по всички заведени от двете дружества дела на територията на Районен съд Бургас, Районен съд Несебър, Районен съд Поморие и Районен съд Царево

Предлагаме осигуряването на бърза и надеждна помощ относно въпроси, свързани с дружественото, вещното, административно, данъчното и търговското право от всички сектори на икономиката, събирането на просрочени задължения – подготовка и предявяване на заповеди за изпълнение, водене на установителни и/или осъдителни искове до окончателното приключване на делата във всички инстанции, образуване и водене на изпълнителни дела, срещи с Ваши длъжници, посредничество при сключване на споразумения за разсрочено плащане или окончателно изплащане на дългове, обжалване на наказателни постановления и пр.

Ефективното обслужване на всички наши клиенти налага спазването на два основни принципа – експертите ни да бъдат на разположение по всяко време и да осигурят високо качество на своята работа.

При проявен от Вас интерес на нашата дейност и бизнес предложение, включително и за абонаментно обслужване, моля свържете се с нашия екип на посочените в сайта контакти.

Comments are closed.

  • Архив