Счетоводство

Данъчната ефективност е важен елемент  от сделките, предприети от името на нашите клиенти. Данъчното планиране е основна част от процеса на структуриране на корпоративното придобиване, съвместното предприятие,  проектното финансиране или финансирането на активите.
В областта на постоянно променящото се данъчно облагане, ние работим в тясно сътрудничество с данъчни специалисти даващи съвети за данъци и структуриране, и по-специално за това как най-добре да се реагира на въздействието на данъчните промени. Предвид факта, че  данъчните власти предприемат все по-агресивен подход с данъкоплатците, ние съветваме нашите клиенти как по най-добрия начин да реагират на това предизвикателство.
Тъй като компаниите трябва да максимизират данъчните облекчения в областта на корпоративните и финансови преструктурирания и да управляват умело труда, заетостта и регламентираните пенсии, данъчното представителство е неразделна част от нашите услуги . В крайна сметка, ние се стремим да внесем яснота по данъчните въпроси на нашите клиенти.
Нашата цялостна консултантска услуга се състои от:
• консултации относно данък върху печалбата и ДДС, обхваща широк набор от финансови, корпоративни и търговски въпроси, както и консултации по данъчни спорове;
• ДДС – в допълнение към консултиране с чисто технически въпроси, също така търговски и практически съвети за всички форми на корпоративни и финансови сделки
• данъчни спорове
• данък общ доход
• Данъчни консултации за недвижими имоти
Екипът на „Про Aсистънс” ООД може да ви предложи и абонаментно счетоводно обслужване за Вашата търговска дейност, както и годишно приключване на счетоводната дейност на дружеството ви.

Comments are closed.

  • Архив