Събиране на вземания

Ако имате нужда от съдействие и правна помощ при разясняването на правата Ви при събиране на вземания от Ваши длъжници- физически или юридически лица, нужна Ви е подробна  информация относно способите на събиране на вземанията Ви, съдебните и съдебно – изпълнителните такси, нашият екип е на Ваше разположение.
Можем да Ви съдействаме при изготвянето и сключването на споразумения за разсрочване или погасяване на задължения, да водим от ваше име съдебните производства по издаването на заповеди за изпълнение или изпълнителни листи, да водим от Ваше име и за Ваша сметка изпълнителни дела, както и да Ви съдействаме при реализацията на обезпечителни производства, посредством които да обезпечим бъдещите Ви искове срещу длъжници, да налагаме запори или възбрани и пр.
Ако имате нужда от съдействие или имате въпроси, може да се обърнете към екипа ни.

Comments are closed.

  • Архив