Warning: usort() [function.usort]: Array was modified by the user comparison function in /home/proasnet/public_html/wp-content/plugins/custom-sidebars/inc/class-custom-sidebars.php on line 707

КОРПОРАТИВНО ПРАВО

  Нашата корпоративна практика е в основата на дейността на нашата фирма. Нашите корпоративни адвокати участват в индустриалния сектор, където са в състояние да комбинират задълбочени познания за индустрията с техните основни правни умения. Примери за тези индустрии са строителство и архитектура; далекосъобщенията; медии и технологии / ТМТ /; финансови институции, енергетика и природни ресурси; химикали, транспорт.

  Нашият богат опит ни дава възможност да отговаряме на най-високите нужди и изисквания на чуждестранните и местните инвеститори започнали да правят бизнес в България. Към момента сме подпомогнали десетки чуждестранни и местни клиенти в създаването и управлението на техните фирми в България.

  Нашите адвокати предоставят висококачествени правни съвети и услуги, свързани с:

  • Учредяване на дружества и други корпоративни структури

  • Създаване на дъщерни дружества, филиали или смесени дружества

  • Всички необходими регистрации в съда и в други компетентни органи

  • Корпоративни реорганизации, сливания и придобивания

  • Трансфер на акции

  • Трансфер на активи и търговски предприятия

  • Аутсорсинг

  • Подпомагане като Корпоративна съветник – преговори, изготвяне и преразглеждане на договорите

  • Подпомагане като секретар на фирмата

  • Ден след ден бизнес съвети за законодателството, свързано с всички дейности на нашите клиенти

  • Управление на договори

  • Специализирани правни услуги по отношение на всички видове търговски сделки и договори

  • Подпомагане като бизнес консултант

  • Чуждестранни инвестиции и смесени дружества

  • Договори за управление

  • Търговски сделки:

  – всички видове търговски продажби,
  – търговско представителство,
  – оперативен и финансов лизинг,
  – комисионни и спедиционни договори,
  – договори за превоз,
  – складови сделки,
  – лицензионни сделки,
  – сделки с интелектуална собственост,
  – сделки, свързани с хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
  – търговска асигнация,
  – франчайз, факторинг и форфетинг,
  – търговски обезпечения

  Нашите корпоративни адвокати са лидери в “Про Асистънс” ООД, специализирана в сложни трансгранични сделки.

  Съвместните предприятия, са важни за бизнеса. Те се превърнаха във важен стратегически вариант за много фирми, особено тези, работещи по международни линии. Тези сделки са важна част от нашата корпоративна практика – за широк кръг от клиенти и по-широк кръг от сектори на индустрията. Те включват пълен мащаб сливания на съществуващия бизнес; инфраструктурен проект на съвместните предприятия, съвместните предприятия, като начин за влизане в развиващите се пазари

   Comments are closed.

   • Архив