ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

“Про Асистънс” ООД, разви стабилна юридическа практика във връзка с обществените поръчки. Сферата на обществените поръчки е една от най-интензивно развиващите сфери в икономическата система и това е основната причина за пълната хармонизация на националните правни норми с релевантните за обществените поръчки разпоредби на европейското законодателство. Нашите юристи предоставят професионални правни съвети на участниците в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Адв. Лина Георгиева е външен експерт при Агенцията по обществени поръчки.

Правните ни услуги в тази област включват:

• Анализиране на необходимостта от прилагане на правните норми за обществените поръчки спрямо определена сделка;

• Изготвяне на всички необходими проектодокументи във връзка с процедурите по възлагане на обществени поръчки;

• Изготвяне на офертите по процедурите по възлагане на обществени поръчки;

• Изготвяне на проекти за договори за възлагане на обществени поръчки;

• Представителство на клиенти във връзка с процедурите по обществени поръчки;

• Защита на интересите на клиенти във връзка с обжалвания на решения по възлагане на обществени поръчки;

• Правни съвети относно изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки.

Comments are closed.

  • Архив