ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В ГЪРЦИЯ

Настоящата справка касае всички бъдещи купувачи на недвижими имоти в Република Гърция и цели да Ви запознае с допълнителните такси и данъци, които ще се калкулират върху покупката Ви.

НАИМЕНОВАНИЕ СТОЙНОСТ ОПИСАНИЕ/ОБЛЕКЧЕНИЯ
1. Нотариална такса 1,2 % от договорената стойност на имота дължи се обичайно от купувача

2. Такса за вписване в Поземления регистър и/или в Кадастъра дължи се обичайно от купувача

3. Такса за брокера на недвижими имоти до 2% /+23%ДДС/ няма нормативно определена стойност на таксата, определя се свободно в зависимост от стойността на имота и други фактори

ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КНИЖКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица. Осигурителните книжки се издават след като лицата са декларирали започването на трудовата си дейност в съответната им териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Книжките са документът с който самоосигуряващите се доказват осигурителен стаж и доход при пенсионирането си.

ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КНИЖКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица. Осигурителните книжки се издават след като лицата са декларирали започването на трудовата си дейност в съответната им териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Книжките са документът с който самоосигуряващите се доказват осигурителен стаж и доход при пенсионирането си.

  • Архив