ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В ГЪРЦИЯ

Настоящата справка касае всички бъдещи купувачи на недвижими имоти в Република Гърция и цели да Ви запознае с допълнителните такси и данъци, които ще се калкулират върху покупката Ви.

НАИМЕНОВАНИЕ СТОЙНОСТ ОПИСАНИЕ/ОБЛЕКЧЕНИЯ
1. Нотариална такса 1,2 % от договорената стойност на имота дължи се обичайно от купувача

2. Такса за вписване в Поземления регистър и/или в Кадастъра дължи се обичайно от купувача

3. Такса за брокера на недвижими имоти до 2% /+23%ДДС/ няма нормативно определена стойност на таксата, определя се свободно в зависимост от стойността на имота и други фактори

4. Адвокатска такса от 1% до 0,01% от договорената стойност на имота /+23% ДДС/ при прехвърляне на имоти на стойност над 20 000 евро /за Солун и Атина/ участието на адвокат е задължително

5. ДДС 23% данъкът се дължи при първоначална продажба на новопостроен имот от строител или лице, което по занятие извършва строителство и продажба на недвижими имоти

6. Данък при прехвърляне на недвижим имот 8% за стойност до 20000 евро + 10% за стойността над 20000 евро
от данъка са освободени гръцки граждани, граждани на държавите-членки на ЕС, Албания,Турция и страните от бившия СССР, бежанци, при придобиване на първо жилище, в случай, че обичайното им пребиваване е в Гърция, както и при условие:
– жилището е на стойност до 200000 евро за едночленно семейство или парцелът е на стойност до 50000 евро; в зависимост от броя на членовете на семейството, стойностите се завишават.
– недвижимата собственост не се прехвърля на трето лице за срок от 5 години.

Comments are closed.

  • Архив