ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ВЕДОМСТВЕНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ

Напомняме ви, че съгласно последните обнародвани в ДВ промени в Наредба Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, всички лица, които извършват зареждане на течни горива за собствени нужди от стационарни резервоари (подземни или надземни) с вместимост над 1000 литра, трябва да монтират средства за измерване на количеството проточено гориво до 31 август 2015 г.
Данните от продажбите ще се изпращат автоматично в НАП.
Изключение от новите правила се прави за две групи лица. На първо място това са тези, които извършват зареждания на течни горива за собствени нужди от съд (съдове) с обща вместимост до 1000 литра и общото заредено количество гориво за календарната година не превишава 2000 литра. Втората група са тези, извършващи зареждания с течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.
Ако сте сред категорията лица, попадащи в изключенията, напомняме, че е задължително подаването на данни за получените количества горива като получатели по доставка .

Comments are closed.

  • Архив