Какви са правата Ви ако полетът ви закъснее, бъде отменен или мястото ви е дублирано и ако отпътувате от което и да е летище в ЕС, или пристигате в ЕС с превозвач, регистриран в Съюза или в Исландия, Норвегия или Швейцария ?

Ако ви е отказано качване на борда, вашият полет е отменен или има дублиране на места, имате право на:
 превоз до вашата крайна дестинация чрез използването на сравним алтернативен транспорт или
 възстановяване на парите за билета и, когато е уместно, безплатно връщане до вашето първоначално място на заминаване.
В случаите на големи закъснения – ако полетът ви има закъснение от 5 часа или повече, също имате право да ви възстановят платената за билета сума, но ако изберете този вариант, авиокомпанията не е длъжна да осигури по-нататъшното ви пътуване или да ви оказва помощ.
Авиокомпанията трябва да ви уведоми за вашите права и причините, поради които ви е отказан достъп на борда, полетът е отменен или има голямо закъснение (над 2 часа, но закъснението може да е до 4 часа при полети на разстояние над 3500 км).
Възможно е също така да имате право на храна и напитки, комуникации (например безплатно телефонно обаждане) и, ако е необходимо, нощувки в хотел в зависимост от разстоянието на полета и продължителността на закъснението.
В допълнение, ако ви откажат качване на борда, ако полетът ви е отменен или пристигнете с повече от 3 часа закъснение в посочената във вашия билет крайна дестинация, може да имате право на обезщетение от 250 до 600 EUR в зависимост от разстоянието, на което летите.
В рамките на ЕС
 1500 км или по-малко – 250 EUR
 над 1500 км – 400 EUR
Между летище в ЕС и летище извън ЕС
 1500 км или по-малко – 250 EUR
 1500 – 3500 км – 400 EUR
 над 3500 км – 600 EUR
Ако превозвачът ви е предложил алтернативен полет със сходно разписание, обезщетението може да бъде намалено с 50 %.
При отменен полет няма да получите обезщетение, ако:
 отмяната се дължи на извънредни обстоятелства, например лошо време, или
 сте бил информиран 2 седмици преди датата на полета по разписание, или
 са ви предложили алтернатива за същия маршрут с подобно на първоначалното разписание.
При отмяна на полет поради извънредни обстоятелства е възможно да нямата право на обезщетение, но превозвачът трябва да ви предложи избор между:
 връщане на платената за билета сума (цялата или за частта, която не сте използвали)
 алтернативен транспорт до вашата крайна дестинация възможно най-скоро
 промяна на резервацията за по-късна дата по ваш избор (ако има свободни места).
Дори при извънредни обстоятелства авиокомпаниите трябва да ви осигуряват помощ, когато е необходимо, докато чакате за алтернативен транспорт.
Връщането на платената сума или търсенето на обезщетение може да се реализира посредством формуляр до авиокомпанията ви .
Ако вашият регистриран багаж е изгубен, повреден или закъснее, може да имате право на обезщетение от авиокомпанията в размер до около 1 220 EUR.
Изключение – ако повредата е в следствие на присъщ на багажа дефект.
Ръчен багаж (включително лични вещи)
Превозвачът е отговорен, ако носи вина за повредата.
Трябва да подадете искане за обезщетение в рамките на 7 дни от получаването на багажа (или 21 дни, ако сте получили багажа си със закъснение).
Ако желаете да използвате други правни средства, трябва да го сторите в рамките на 2 години от датата на пристигане на багажа ви.
Ако пътувате със скъпи вещи, възможно е – срещу такса – да получите право на обезщетение по-голямо от 1 220 EUR, като подадете предварително специална декларация до авиокомпанията най-късно, когато се регистрирате за полет. В такива случаи обаче е най-добре да си направите пътническа застраховка.
Не съществува стандартен формуляр за специалната декларация. Авиокомпаниите сами решават какъв да е той.

Comments are closed.

  • Архив