Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/proasnet/public_html/index.php:1) in /home/proasnet/public_html/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 60

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/proasnet/public_html/index.php:1) in /home/proasnet/public_html/wp-content/plugins/custom-sidebars/inc/class-custom-sidebars-explain.php on line 55

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/proasnet/public_html/index.php:1) in /home/proasnet/public_html/wp-content/plugins/custom-sidebars/inc/class-custom-sidebars-explain.php on line 55
Как да постъпим, ако съседът ви наводнява ? - Про Асистънс•Про Асистанс•Pro Assistance

Как да постъпим, ако съседът ви наводнява ?

Много често се случва недобросъвестни съседи да не предприемат мерки при течове и по този начин да наводняват помещенията и на съседите си. Как да постъпим, когато съсед ни наводнява, но отказва да предприеме мерки за отстраняване на проблема?
Първата стъпка е да се изпрати официална покана до лицето, в чийто апартамент е констатиран теча. Хубаво би било, ако в този момент съседът прецени, че е за предпочитане нещата да се решат по мирен способ и предприеме действие по отстраняване на проблема. Във всеки случай официалната покана /евентуално нотариална покана/ е необходима, за да се пристъпи към следващата крачка – предприемане на действия при неоказване на съдействие.
Следващата стъпка, имаща за цел да мотивира активно поведение на съседа е сезиране на домоуправителя. Съгласно изискванията на Закона за етажната собственост и Правилника за неговото прилагане, домоуправителят свиква Общо събрание на собствениците. На посочената дата и час, се провежда събранието, на което домоуправителят изготвя констативен протокол за извършено нарушение от страна на конкретния съсед. Изготвя се и искане за извършване на неотложен ремонт, адресирано до кмета на общината.
Добре е да се знае, че общинските органи имат правомощия да съставят наказателно постановление и да наложат административно наказание – глоба на съседът, причинил теча. Глобата се налага въз основа на протокола на домоуправителя и може да бъде налагана многократно, докато съседа не отстрани причинет за теча доброволно.
Тъй като налагането на глоба не би довело до доброволно обезщетяване на причинените вреди, последната възможна стъпка е депозирането на искова молба до съответния Районен съд по местонахождение на имота. С нея се предявява претенцията към съседа за претърпените вреди от това непозволено увреждане. Възможно е да се претендира и задължаване на съседа да отстрани причините, довели до наводнението. Стойността на нанесените щети се доказва с извършване на експертиза. След като се снабдим с влязло в сила решение, на базата на него следва снабдяване с изпълнителен лист и съдействие от съдия-изпълнител.

Comments are closed.

  • Архив