ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КНИЖКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица. Осигурителните книжки се издават след като лицата са декларирали започването на трудовата си дейност в съответната им териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Книжките са документът с който самоосигуряващите се доказват осигурителен стаж и доход при пенсионирането си.

ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КНИЖКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица. Осигурителните книжки се издават след като лицата са декларирали започването на трудовата си дейност в съответната им териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Книжките са документът с който самоосигуряващите се доказват осигурителен стаж и доход при пенсионирането си.

Отменено разпореждане на отказ за изплащане на болнични

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Бургас, № 392 / 2012 г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на тринадесети декември, през две хиляди и единадесета година, в състав:

  СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Александрова адм.д. № 1679 по описа за 2011 година и за да се произнесе, съобрази:

 Производството е по реда на чл.118 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

  • Архив