ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Екипът на “Про Асистънс” ООД, подпомага и консултира клиентите си по следните облигационноправни въпроси:

• Изготвяне на проекти за договори и едностранни сделки, съобразени с изискванията, произтичащи от спецификите в дейността на корпоративния клиент

• Представяне на правни становища относно изпълнението на договори

• Правни схеми за поемане на задължения

• Правни схеми за прехвърляне на права

• Обезпечения – ипотеки, залози и др.

 

ЧАСТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Правна Кантора “Про Асистънс” ООД, разработи специализирани правно-консултантски услуги за частни инвестиционни фондове. При предоставяне на услугите, ние залагаме на предоставянето на съвети и съдействие съобразени със специфичните нужди на мениджърите на частни инвестиционни фондове, като ги съчетаваме с общата ни практика в търговското, дружественото и данъчното право.

Целта ни е да предоставим пълна подкрепа на мениджърите на частните инвестиционни фондове, като консултираме целия инвестиционен цикъл – стратегическото планиране на инвестициите, набирането на капитал, осъществяването на инвестиционните сделки, управлението на инвестициите и изходите от тях.

Ние сме изключително фокусирани върху резултатите от сделките, с ясен копроративен фокус и разчитаме на доброто познаване на индустрията на частните инвестиционни фондове.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

“Про Асистънс” ООД, разви стабилна юридическа практика във връзка с обществените поръчки. Сферата на обществените поръчки е една от най-интензивно развиващите сфери в икономическата система и това е основната причина за пълната хармонизация на националните правни норми с релевантните за обществените поръчки разпоредби на европейското законодателство. Нашите юристи предоставят професионални правни съвети на участниците в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Адв. Лина Георгиева е външен експерт при Агенцията по обществени поръчки.

Правните ни услуги в тази област включват:

• Анализиране на необходимостта от прилагане на правните норми за обществените поръчки спрямо определена сделка;

  • Архив