КОРПОРАТИВНО ПРАВО

    Нашата корпоративна практика е в основата на дейността на нашата фирма. Нашите корпоративни адвокати участват в индустриалния сектор, където са в състояние да комбинират задълбочени познания за индустрията с техните основни правни умения. Примери за тези индустрии са строителство и архитектура; далекосъобщенията; медии и технологии / ТМТ /; финансови институции, енергетика и природни ресурси; химикали, транспорт.

    Нашият богат опит ни дава възможност да отговаряме на най-високите нужди и изисквания на чуждестранните и местните инвеститори започнали да правят бизнес в България. Към момента сме подпомогнали десетки чуждестранни и местни клиенти в създаването и управлението на техните фирми в България.

    • Архив