Относно авансовия данък върху доходите от наем

Когато платец на доход от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансовият данък се удържа и внася от предприятието или самоосигуряващото се лице платец на този доход. В случай, че платец на дохода е физическо лице, задължението за авансовия данък е на самото лице, придобило доход от наем. Удържаният данък се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. Ако получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто и е представило пред платеца на дохода копие на експертно решение от ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, авансов данък се удържа, след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа превиши 7 920 лева. Задължително условие е експертното решение да е валидно към датата/датите на изплащане на дохода от наем.
Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от наем издава за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които се предоставят на лицето, придобило дохода от наем.

Студио в к-с “Royal Dreams”, Сл. Бряг – 25 000 евро

•    Напълно обзаведено луксозно студио
•    42,01 кв.м.
•    Непосредствена близост до морето
•    Басейн с воден бар
•    Мини-маркет
•    Ресторант
•    Паркинг
•    24-часова охрана

Студио в к-с “Extasy”, Приморско – 28 000 евро

•    Напълно обзаведено луксозно студио
•    38,92 кв.м.
•    В централната част на гр. Приморско
•    Непосредствена близост до морето
•    Мини-маркет
•    Ресторант
•    Паркинг

  • Архив