ЧАСТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Правна Кантора “Про Асистънс” ООД, разработи специализирани правно-консултантски услуги за частни инвестиционни фондове. При предоставяне на услугите, ние залагаме на предоставянето на съвети и съдействие съобразени със специфичните нужди на мениджърите на частни инвестиционни фондове, като ги съчетаваме с общата ни практика в търговското, дружественото и данъчното право.

Целта ни е да предоставим пълна подкрепа на мениджърите на частните инвестиционни фондове, като консултираме целия инвестиционен цикъл – стратегическото планиране на инвестициите, набирането на капитал, осъществяването на инвестиционните сделки, управлението на инвестициите и изходите от тях.

Ние сме изключително фокусирани върху резултатите от сделките, с ясен копроративен фокус и разчитаме на доброто познаване на индустрията на частните инвестиционни фондове.

ЕНЕРГЕТИКА И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Нашата юридическа практика в енергийния сектор и индустриите, свързани с природни ресурси, е широкообхватна и отразява цялото разнообразие на същността и развитието на тези сфери. Юристите ни разполагат с необходимите професионални знания и опит при предоставянето на правно-консултантски услуги на клиенти, които имат интерес да инвестират в енергийния сектор и сферата на природните ресурси. Ние консултираме по въпроси, свързани с ефективното структуриране, развитие, финансиране и реализация на различни енергийни проекти. Оказваме съдействие на нашите клиенти във връзка с всички правни аспекти на управлението на съответния енергиен проект от фазата на планирането и подготовката до финалната фаза на финансовото приключване, а и след това с оглед на бъдещи разширявания и преструктурирания.

  • Архив