ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Екипът на “Про Асистънс” ООД, подпомага и консултира клиентите си по следните облигационноправни въпроси:

• Изготвяне на проекти за договори и едностранни сделки, съобразени с изискванията, произтичащи от спецификите в дейността на корпоративния клиент

• Представяне на правни становища относно изпълнението на договори

• Правни схеми за поемане на задължения

• Правни схеми за прехвърляне на права

• Обезпечения – ипотеки, залози и др.

 

  • Архив